SLU-nyhet

Fler arter och artgrupper i Artportalen

Publicerad: 22 oktober 2019
Mareld, Noctiluca scintillans, lyser blått i havet.

Antalet arter som kan rapporteras i Artportalen har nu utökats med sådana chromister och protozoer som inte brukar räknas in bland algerna eller svamparna. För att kunna hantera dessa nya arter har Artportalens praktiska artgrupp Alger breddats och fått det nya namnet Alger och mikroorganismer. Uppdateringen innehåller även fler nyheter, bl.a. gällande gulgrå sparv.

Bland de mer kända exemplen från dessa grupper som nu kan rapporteras finns bl.a. mareld (Noctiluca scintillans) men även Ophrydium versatile vilken bildar geléklumpliknande kolonier i sötvatten. I övrigt ingår bl.a. ciliater, dinoflagellater samt ögonflagellater som blodvattenblom. Önskar man söka ut alger enligt den tidigare definitionen för Artgrupp kan man istället söka på Alger i Art-sökfönstret.

Utöver detta har artlistan för djurlöss utökats påtagligt. I uppdateringen ingår också den för landet nya säckspindeln Clubiona juvenis, vilken beskrevs i Dagens natur i början av oktober. Nya är även de två halvvingarna Eupteryx melissae och Psallus pseudoplatani. Mindre kompletteringar har också skett i andra organismgrupper, t.ex. har underarterna för gulgrå sparv nu lagts in.

Se lista över alla aktuella taxonuppdateringar

Bilden på arten mareld är licensierad med licensen CC BY-SA 2.0.


Kontaktinformation

Jan Edelsjö, kontaktperson skyddsklassade arter
SLU Artdatabanken
jan.edelsjo@slu.se018-672685