Clubiona juvenis – en ny spindel i den svenska faunan

Senast ändrad: 21 februari 2024
Clubiona juvenis – en för Sverige ny art av säckspindel. Foto: Raul Vicente

[Publicering 2019-09-25]. I augusti 2019 påträffades säckspindeln Clubiona juvenis på Landsort i Södermanland. Arten är närmast känd från Finland och Litauen, men trots det var fyndet oväntat. Vid samma tillfälle noterades indiansträckspindel (Tetragnatha shoshone) för första gången i Södermanland.

I slutet av augusti spenderades en långhelg på Landsort (ön är även känd som Öja) i Nynäshamns skärgård, en plats som främst är starkt förknippad med fåglar och fågelskådning. Dagarna varvades med fågelskådning och spindelletande. En kväll ägnades åt att särskilt leta efter två sällan påträffade spindlar, arter som är särskilt knutna till vassbälten; dels kustkullspindel Hypomma fulvum, familjen Linyphiidae och indiansträckspindel Tetragnatha shoshone, familjen Tetragnathidae som hittas i exponerade vassruggar. Eftersöken av dessa arter gjordes bland annat genom att slaghåva vass i en skyddad vik på ön.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Säckspindeln Clubiona juvenis har för första gången påträffats i Sverige, på Landsort i Södermanland i augusti 2019. Foto: Raul Vicente

Säckspindeln Clubiona juvenis har för första gången påträffats i Sverige, på Landsort i Södermanland i augusti 2019. Foto: Raul Vicente

Efter några håvtag undersöktes håven för att se vad som hade fångats. Förutom enstaka kustkullspindlar kunde några individer av någon art i släktet Clubiona (släktet heter på svenska säckspindlar, familjen Clubionidae) noteras. Sverige hyser 22 arter säckspindlar, varav många bäst skiljs åt genom att undersöka parningsorganen. Efter att varsamt ha plockat upp och studerat dessa säckspindlar fick jag inte riktigt ihop utseendet. Spindlarna var ljust halmgula i färgen och hade mörka käkar. Det utseendet passar in på två arter säckspindlar som ofta påträffas i vass; vassäckspindel C. phragmitis och kärrsäckspindel C. stagnatilis. Vassäckspindel känns dock igen på sitt kraftiga huvud med riktigt stora käkar, så den arten kunde uteslutas. En av individerna var en vuxen hane, och efter en snabb titt på pedipalperna vid ansiktet (hanens parningsorgan sitter där, som små boxningshandskar) under en handlupp kunde kärrsäckspindel uteslutas. För att bli säker på vilken Clubiona-art som hade hittats i vassarna ute på Landsort samlades två individer in. Så småningom kunde jag konstatera vilken spindel det var frågan om – Clubiona juvenis, en ny art för Sverige!

En längre artikel om fyndet av Clubiona juvenis publiceras i tidskriften Fauna och Flora nr 3/2019, i oktober.

Text & foto: Raul Vicente

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.