SLU-nyhet

Enklare att söka fram skyddsvärda träd

Publicerad: 02 september 2020

Idag släpptes en ny funktion i sökformuläret på artportalen.se som gör det möjligt att söka fram observationer från flera projekt samtidigt, vilket innebär att man nu kan söka fram alla skyddsvärda träd på en gång.

Hur söker man fram skyddsvärda träd i Artportalen?

I sökformuläret där man söker fram projekt finns numera en snabbknapp som heter Skyddsvärda träd. Genom att trycka på den får man fram alla observationer i de båda projekten ”Trädportalen” och ”Skyddsvärda träd”. Läs nedan varför datat är uppdelat i två projekt.

Skärmbild av knappen "Skyddsvärda träd" i Artportalens sökformulär.

Varför behöver man söka på flera projekt för att få fram alla skyddsvärda träd?

Tidigare fanns ett separat rapportsystem för skyddsvärda träd – Trädportalen, men sedan 26 mars 2020 är Trädportalen nerlagd och observationerna är överflyttade till Artportalen.

I samband med flytten till Artportalen gjordes mindre justeringar av Länsstyrelsernas metodik för inventering av skyddsvärda träd. Till exempel anges ”vitalitet” numera i procent istället för som en status. För att skilja träd som registrerats med de olika metoderna åt finns det två olika projekt i Artportalen:

  • I projekt ”Trädportalen” finns allt data som fanns i Trädportalen, eller m.a.o. alla observationer av skyddsvärda träd som rapporterats in före 26 mars 2020.
  • I projekt ”Skyddsvärda träd” finns allt data i Artportalen, eller m.a.o. alla skyddsvärda träd som rapporterats in efter 26 mars 2020.

Hur söker man fram data från flera projekt?

Det går nu att söka fram data från flera projekt om man vill (även om det bara är skyddsvärda träd som har fått en egen snabbknapp). De projekt du väljer från listan dyker upp som knappar precis på samma sätt som när man väljer t.ex. flera län.