SLU-nyhet

Hjälp till att slå 2018 års rekordrapportering 15-29 maj!

Publicerad: 24 maj 2019

På temasidan Biologiska mångfaldens dag kan man se resultatet av de insatser som görs av landets Artportalenrapportörer under en tvåveckorsperiod kring 22 maj. Här kan man bland annat se hur många arter som rapporterats per landskap och vilka arter som rapporterats flest gånger, både rödlistade, totalt och per artgrupp.

Under perioden 15-29 maj förra året rapporterade 5663 rapportörer 8309 arter varav 747 rödlistade, vilket var rekord. I år när lite mer än halva perioden gått har vi nått upp till ungefär hälften av förra årets resultat (se diagram längst ner på sidan).

temasidan för Biologiska mångfaldens dag kan du själv följa statistiken och dessutom se vilka arter som inte rapporterats ännu. Kommer vi att slå förra årets rapportering i år?

Lövsångare, tistelfjäril och rådjur i topp

Den art som hittills rapporterats mest i de olika artgrupperna är inte helt oväntat en fågel. Lövsångare hamnar på en oslagbar förstaplats med 3039 antal fynd. Tätt efter kommer gök (2850) och trädgårdssångare (2774 fynd). För att hitta första icke-fågeln får man leta sig ner på plats 86 där tistelfjärilen hamnar.

  • Fåglar - lövsångare  (3039 fynd)
  • Ryggradslösa djur - tistelfjäril  (736 fynd)
  • Däggdjur - rådjur  (130 fynd)
  • Kärlväxter - gullviva  (85 fynd)
  • Grod- och kräldjur - kopparödla  (49 fynd)
  • Svampar - tallticka och klibbticka  (20 fynd var)
  • Mossor - kransmossa  (16 fynd)
  • Lavar - lunglav  (28 fynd)
  • Fiskar - gädda (8 fynd)

Ut och leta arter som ännu inte rapporterats!

Av temasidan framgår även vilka arter som ännu inte rapporterats. De rankas i sannolikhetsordning där den art som anses ha störst chans att rapporteras, baserat på de tio senaste årens rapportering, hamnar högst upp.

Kärlväxten getväppling hamnar högst på listan, därefter kommer en skalbagge, Cantharis pellucida, och på tredje plats en till kärlväxt: strandlysing. Klicka på artnamnen för att se bilder på arterna i nya Artfakta. Procenttalen anger sannolikheten för att arten kommer att rapporteras baserat på tidigare års rapportering.

Nu kan man rapportera till Artportalen i mobilen

I mitten av maj, i samband med att nya Artfakta lanserades, blev det möjligt att på ett enkelt sätt rapportera alla arter direkt i mobilen till Artportalen. Inloggningen är samma som i vanliga Artportalen där man kan se sina fynd och göra eventuella korrigeringar. Allt som rapporteras i Artportalen, oavsett om det är via mobilrapporteringen, vanliga Artportalen eller någon annan applikation syns i statistiken på temasidan för Biologiska mångfaldens dag.

Gå till rapporteringsverktyget i nya Artfakta

Läs om nya Artfakta

Bra hjälp till artbestämning i nya Artfakta

I nya Artfakta finns också ett verktyg för artbestämning där man hittar artnycklar, bildgallerier, fågelljud och andra hjälpmedel för att kunna göra korrekta artbestämningar. Här finns också information om arters släktskap, kännetecken, ekologi och utbredning.

Gå till artbestämningsverktyget i nya Artfakta 

 

Fakta:

Internationella biologiska mångfaldens dag inrättades av FN år 2002 för att öka förståelsen för en artrik natur. I Sverige har dagen uppmärksammats sporadiskt tidigare, men 2017 tog Rebecka Le Moine och Erik Hansson initiativet till att uppmuntra landets naturvänner att engagera sig i dagen.

På bara två år har dagen etablerat sig som en av Sveriges största naturhögtider och i år arrangerar naturorganisationer, kommuner, skolor, myndigheter och privatpersoner över 200 aktiviteter runt om i landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det görs både för att visa upp vår artrika natur och för att uppmärksamma en av vår tids stora ödesfrågor – den oroväckande snabba förlusten av biologisk mångfald.


Kontaktinformation