SLU-nyhet

Rapportera i mobilen från nya Artfakta

Publicerad: 14 maj 2019

Idag släpps nya Artfakta som samlar flera av ArtDatabankens digitala tjänster för art- och naturvårdsinformation i ett gemensamt och mobilanpassat gränssnitt. I nya Artfakta går det också att rapportera observationer direkt till Artportalen.

Nya Artfakta är platsen för den som i sitt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning, men också för den som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med egna artobservationer. Den tidigare versionen av Artfakta, Artnyckeln, delar av Dyntaxa och inrapporteringsdelen av Artportalen integreras i den nya mobilanpassade webbapplikationen.

Rapportering i mobilen via Artfakta

Artfakta erbjuder ett smidigt sätt att rapportera till Artportalen direkt från mobilen. Din position hämtas automatiskt via telefonens gps eller från bilden du laddar upp, vilket gör det enklare att rapportera med bättre noggrannhet.

Fynd rapporterade via Artfakta kommer att direkt bli åtkomliga i Artportalen. Man loggar in med samma kontouppgifter i Artfakta som man redan har i Artportalen och är man inloggad på ena stället är man det också automatiskt på det andra.

Man kan precis som i vanliga Artportalen ange medobservatör, ladda upp bilder, rapportera på privata fyndplatser och allmänna fågellokaler, skriva publik kommentar och ange metod, aktivitet, ålder/stadium, biotop och substrat m.m. Det går dock inte att rapportera till ett projekt, dölja fynduppgifter och ange samling, determinatör och konfirmatör. Detta får man även fortsättningsvis göra i Artportalen. För att rapporteringen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt finns heller inget granskningsläge, vilket kan kännas ovant i början. Om du behöver redigera ett fynd görs det i efterhand i Artportalen.

I samband med att nya Artfakta lanserats har även Artportalen ändrat utseende för att skapa en logisk igenkänning systemen emellan. Artportalen fungerar precis som vanligt.

Flera olika rapporteringsmöjligheter

Förutom det generella inrapporteringsformuläret finns också Artportalens checklisterapportering åtkomlig från Artfakta. Artportalens checklista är byggd för att användas live ute i fält med en smartphone. Här kan du på ett enkelt sätt skapa en artlista över de arter som förväntas finnas i området du befinner dig i. Genom att rapportera alla arter du observerar på listan skapas en s.k. komplett checklista och forskarna får värdefull information även om arters frånvaro.

I Artfakta finns även information om de arter som är upptagna på EU:s lista över invasiva främmande arter. Man kan läsa om varför de utgör ett hot och vilka åtgärder som kan vidtas för att mot dem. I rapporteringstjänsten finns ett specialanpassat rapportformulär för invasiva arter, men det går lika bra att rapportera invasiva arter via det vanliga formuläret.

Artfakta samlar flera tjänster på samma ställe

Förutom rapportering av artobservationer finns också tjänster för artbestämning och naturvård i nya Artfakta. Artnycklar för artbestämning, som tidigare funnits i en egen webbapplikation, är nu helt integrerade i Artfakta. Gallerier med mängder av bilder, fågelljud och andra hjälpmedel finns för att kunna göra korrekta artbestämningar.

I verktyget Naturvård finns Rödlistan, men också en mängd andra s.k. naturvårdslistor, t.ex. direktivsarter, fridlysta arter och signalarter. Det går att filtrera bland arterna på bland annat landskapstyp, substrat och biotop och hitta information om rödlistning, hot, åtgärder och ekologi. Här finns interaktiva utbredningskartor som visar både bedömd förekomst och rapporterade fynd i Artportalen.

Fakta:

Fokus i Artfakta ligger på ca 5 000 rödlistade arter med utförliga texter om bl.a. rödlistebedömning, ekologi och utbredning. Förutom fakta om rödlistade arter finns det olika filtreringsmöjligheter för ytterligare ca 20 000 naturvårdsintressanta arter. Bilder finns för långt fler arter än så och information om namn och släktskap finns för alla 60 000 arter av växter, djur och svampar som finns i Sverige. 

Artfakta utvecklas och förvaltas av ArtDatabanken vid SLU. Innehållet finansieras delvis av Svenska artprojektet som är ett regeringsuppdrag med syfte att stödja taxonomisk forskning och att kartlägga och beskriva alla Sveriges arter av djur, växter och svampar. Projektet pågår sedan 2002 och fokuserar på dåligt kända organismgrupper. Rödlistningsarbetet finansieras delvis av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.


Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter kring innehåll och funktion, kontakta oss på artfakta@artdatabanken.se.