Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2015

Senast ändrad: 19 maj 2022
Rött, rutigt omslag med inklippt gren med spindelnät och ett foto på art. Grafik

Här hittar du en sammanfattning av rödlistningsbedömningen. Till exempel jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer. Enskilda arters bedömningar hittar du dock inte här. Rapporten kan laddas ner som pdf. Den tryckta upplagan är slut.

Ladda ner "Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2015"

Den tryckta upplagan är slut.

Nu finns analysrapporten till Rödlista 2020 för beställning och nedladdning.

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 17
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2015
Form och Layout: Ingrid Nordqvist Johansson
ISBN (tryck): 978-91-87853-13-5
ISBN (digital): 978-91-87853-14-2
ISSN: 1402-6090
Redaktion: Jonas Sandström, Ulf Bjelke, Tomas Carlberg och Sebastian Sundberg

Pris: 0 kr


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967