Svenska artprojektets marina inventering – slutrapport

Senast ändrad: 23 maj 2022
Fyra män i orange sjökläder vid fullt nät på båtdäck. Foto

En betydande del av vår artrikedom finns under havsytan – men kunskapen om de marina arternas förekomst är mycket begränsad. Därför storsatsade Svenska artprojektet på en omfattande fartygsbaserad inventering av bottenfaunan i Västerhavet som nu presenteras i en rapport.

Inventeringen startade 2006 och avslutades 2009. Målet har framför allt varit att kartlägga de bottenlevande djuren i havet. Mer än 1200 arter hittades varav ett trettiotal är nya för vetenskapen.

378 lokaler besöktes från vilka 527 prover togs. Ett femtiotal lokaler som undersöktes på 1920- och 30-talen i den så kallade Jägerskiöldska inventeringen återbesöktes. Detta för att kunna jämföra dagens mångfald med den dåtida. Arbete pågår med att analysera hur den marina mångfalden förändrats under de senaste 80 åren.

När inventeringen genomfördes byttes traditionella arbetssätt mot nya. Det nya var att experter på olika organismgrupper var med ombord, så att de kunde se organismerna levande och i sin levnadsmiljö. Detta underlättade experternas artbestämning och materialet är därför unikt i sin kvalitet med avseende på artbestämningen. 

Ladda ner "Svenska artprojektets marina inventering – slutrapport"

Fakta:

Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 48
ISBN (tryck): 978-91-87853-08-1
ISBN (digital): 978-91-87853-09-8
ISSN: 1402-6090
Redaktion: Anna Karlsson, Ingrid Nordqvist Johansson och Rikard Sundin

Pris: 0 kr


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967