Sötvattensstränder som livsmiljö

Senast ändrad: 23 maj 2022
Strandmiljö i skogbeklätt, kuperat inland. Foto

Sötvattensstränder är speciella livsmiljöer, och drygt 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till stränder. De främsta hoten mot dessa krävande arter utgörs av vattenreglering och igenväxning. Naturligare variationer i vattenstånd och utökad hävd är angelägna naturvårdsåtgärder.

Rapporten sammanfattar befintlig kunskap om strandlevande arter och deras livsmiljökrav, redovisar de främsta hotfaktorerna och ger exempel på lyckade naturvårdsåtgärder. Förhoppningen är att den ska ge underlag till mark- och vattenägare, kraftbolag, politiker, verksamhetsutövare och myndigheter för att bättre uppmärksamma och skydda dessa viktiga naturmiljöer.

Fakta:

SLU Artdatabanken Rapporterar 15
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 60
ISBN (digital): 978-91-87853-01-2
ISSN: 1402-6090
Redaktion: Ulf Bjelke och Sebastian Sundberg


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967