Lär dig rapportera med Artportalens checklista

Senast ändrad: 13 oktober 2021

Artportalens checklista är ett enkelt och smidigt sätt att rapportera arter direkt i fält med mobilen. Checklistorna förser också forskare med värdefulla data, både om arters förekomst och frånvaro.