Svampar att leta efter

Senast ändrad: 03 februari 2022
mycena fagetorum 2

Ni får gärna tipsa om arter som är strikt knutna till äldre alm eller ask, eller till andra substrat som snabbt försvinner i Sverige. Något ytterligare att tänka på är att fånga upp förändringar av habitatkvalitén i arternas växtmiljö eller substrat. Även om växtplatserna och dess miljöer i stort finns kvar kan förändringar i habitatkvalitén leda till försämrade möjligheter att fortleva för en art.


Leta och samla in granticka

 

Vi efterlyser särskilt arter knutna till äldre alm eller äldre ask