SLU-nyhet

Leta och samla in granticka

Publicerad: 01 september 2021
Vedticka som med brungul undersida sitter fast på en gran. Foto

Vill du ge dig ut i skogen och leta efter granticka och samtidigt öka kunskapen om deras utbredning och förekomst i Sverige? Följ då denna instruktion för insamling och dokumentation:

1. Samla helst in 2-3 bitar av fruktkroppar på samma substrat eller substrat som växer nära intill varandra. Du behöver inte ta en hel fruktkropp, utan en bit som är ca. 1 x 2 cm tjock är tillräckligt.

2. Ta en bild på tickan där den växer.

3. Ta en bild på biotopen där den växer.

4. Ta ut en noggrann koordinat för fyndplatsen.

5. Notera gransubstrat (stående träd, högstubbe, stubbe eller låga) och typ av biotop (vilken typ av skog, rik mark etc.)

6. Ta hem fruktkropparna och torka dem (lufttorkning brukar fungera, alternativt i värmen över kylskåp/frys). Torktemperaturen får inte överstiga 40 grader.

7. Lägg kollekten i en plastpåse eller plastask när den är ordentligt torr.

8. Bifoga en lapp med följande uppgifter:

• fyndplats (landskap, kommun eller socken, fyndplatsens namn, koordinat i valfritt system; går lätt att hämta via google maps eller eniro)

• insamlingsdatum

• uppgift om gransubstratet

• biotop (information om växtplatsen)

• ditt namn och e-postadress

9. Kontakta Elisabet Ottosson via Facebook eller elisabet.ottosson@slu.se för postadress att skicka kollekten till.

10. Skicka foton av svampar och biotop till Elisabets e-post.

De inskickade kollekterna kommer att sekvenseras och undersökas mikroskopiskt. Materialet kommer sedan att hamna i ett offentligt herbarium och all sekvensdata kommer att göras tillgänglig vid publicering. Slutresultatet kommer att publiceras i form av ett examensarbete av Monica Guilera och uppsats i Svensk Mykologisk Tidskrift som ges ut av Sveriges Mykologiska Förening.

Tack på förhand för din hjälp!