SLU-nyhet

Yttrande om utvidgade Natura 2000-områden

Publicerad: 21 mars 2016

Remiss från Länsstyrelsen Gotlands län om sitt ”Förslag på nya och utvidgade Natura 2000-områden i riksintresseområdet för naturvård Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgateburg”.

ArtDatabanken anser att kompletteringarna är viktiga och relevanta, men påtalar samtidigt att områden med stor förekomst av väddnätfjäril respektive nipsippa inom riksintresseområdet Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg inte har inkluderats i förslagen till komplettering. Yttrande av Lena Tranvik om utvidgade Natura 2000-områden: SLU.dha.2016.5.5-111