SLU-nyhet

Remissvar om implementeringen av Ramsarkonventionen i Sverige

Publicerad: 05 januari 2018

ArtDatabankens synpunkter på Naturvårdsverkets remiss om ”implementering av Ramsarkonventionen 2014-2017 (NV-06206-15)”.

ArtDatabanken tycker att remissen ger en bra beskrivning av hur arbetet med implementeringen fortskrider samt vad som återstår att genomföra för våtmarksarbetet generellt. Förutom specifika synpunkter föreslås att rapporten kompletteras med förtydligande av svårigheten med och behovet av att arbeta med översvämningsområden i anslutning till sjöar och vattendrag: SLU.ua.2017.2.6-4622

(ArtDatabanken är ”National focal point for Matters Relating to Scientific and Technical Review Panel (STRP)”, vilket främjar samarbete mellan myndigheter när det gäller arbetet enligt Sveriges åtagande enligt Ramsar-konventionen.)