Internationell samverkan

Senast ändrad: 03 januari 2024

Internationella samarbeten

Effektiv naturvård förutsätter samarbete mellan länder. SLU Artdatabanken samverkar nära med de nordiska länderna och är part i European Topic Center on Biological Biodiversity, som är ett expertorgan som ger stöd till EU i arbetet med biologisk mångfald. Vi är också aktiv medlem i Internationella naturvårdsunionen, IUCN, som bl.a. ansvarar för det globala arbetet med rödlistan. Samverkan sker bland annat med följande internationella organisationer: