iNaturalist.Se

Senast ändrad: 03 januari 2024
iNaturalistlogo i form av en grön fågel som flyger upp i siluett från sidan.

iNaturalist är en online-community där naturälskare över hela världen kan samla sina artobservationer, lära sig känna igen arter och träffa andra med samma intresse. På ett enkelt sätt kan användarna ladda upp bilder på arter de sett i naturen och få hjälp med artbestämningen av andra användare. SLU Artdatabanken ansvarar för den svenska noden i det globala iNaturalist-nätverket.

 

iNaturalist har sin bas i USA och genom nationella noder har ett nätverk av olika länder byggts upp för att främja naturintresset och skydda den biologiska mångfalden lokalt. Sedan 20 maj 2021 är SLU Artdatabanken medlem i iNaturalist-nätverket.

Vad är iNaturalist.Se?

Samarbetet innebär att SLU Artdatabanken ansvarar för iNaturalist.Se, en svensk version av webbplatsen som utgår från svenska förhållanden i bland annat fråga om artskydd.

Användare som loggar in från Sverige får frågan om de vill knyta sitt konto till iNaturalist.Se, vilket bland annat innebär att deras fynd av skyddade arter kommer SLU Artdatabanken till del. 

Vilka står bakom iNaturalist?

iNaturalist började som ett gemensamt initiativ från California Academy of Sciences och National Geographic Society. Det drivs nu av Newco “The Nature Connection Through Technology Nonprofit” i California USA. iNaturalist-nätverket består av över tjugo medlemsorganisationer i olika länder runt om i världen.

 

Läs mer