Hoppa till huvudinnehåll

Rödlistning

Här hittar du information om vad rödlistning innebär. Vill du söka efter arters bedömning ska du gå till webbtjänsten artfakta.se. Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett stöd för att göra dessa prioriteringar. Den kan vara till hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar, och den kan bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål.

Publicerad: 27 januari 2023 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…