Naturvårdspriset 2018 för skapandet av forum för vargfrågor

Senast ändrad: 17 mars 2020

ArtDatabankens naturvårdspris 2018 går till Mats och Karin Ericson för deras arbete med Vargsymposiet. Symposiet har blivit en årlig mötesplats som skapat förutsättningar att på ett enkelt sätt, i en trevlig miljö träffas och samtala om rovdjuren och de möjligheter och problem som deras närvaro kan innebära.

Naturvårdspriset delas ut under ArtDatabankens Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala 25 april.

Vargsymposiet arrangerades första gången 1994 och har sedan dess varit en årlig mötesplats för kunskapsförmedling och diskussioner om våra stora rovdjur och de problem och möjligheter som följer i rovdjurens spår. Det har varit betydelsefullt under den tid då de svenska rovdjuren ökat i antal och utbredning i Sverige. Mötesplatsen har varit viktig för många. Forskare, politiker, tjänstemän, representanter för organisationer, jägare och renskötare har getts möjlighet att träffas och samtala med varandra. Under Vargsymposiets tak har forskning presenterats, myndigheter rapporterat och historier berättats.

– Det som varit slående med vargsymposiet är att människor med helt olika syn på varg och rovdjur har mötts och diskuterat. Diskussionerna har fått baseras på fakta med mindre propaganda för eller emot vargen. Det är upplyftande, menar Henrik Thurfjell, ArtDatabanken.

Vargen är en naturlig del av den svenska faunan och riksdagen har beslutat att arten ska finnas i livskraftiga populationer. Varg är rödlistad i kategorin sårbar (VU), den är fridlyst och upptagen i Art- och habitatdirektivet. Det finns idag en population på drygt 300 individer.  

– Idag har en vi en relativt stabil population, men vägen hit har varit lång och krokig. För 40 år sedan var vargen sannolikt utrotad i Sverige. Det är inte minst tack vare engagerade människor, som Mats och Karin, som vi idag har varg i Sverige, säger Ulf Gärdenfors tf chef för ArtDatabanken.

Det Mats och Karin skapat med Vargsymposiet har det inte funnits någon motsvarighet till. De har dock bestämt att 2018 års symposium var det sista i en obruten serie på 25 år. Vargsymposiet har under åren varit en viktig ”institution” för rovdjursfrågorna. Numera, menar Mats, finns det många forum där vargfrågorna kan diskuteras. Det fanns det inte när Vargsymposiet drogs igång. Men de kommer att fortsätta att arbeta med naturen som inspirationskälla både i jobbet och privat.

–Mitt fritidsintresse har blivit mitt jobb. Min önskan är att öka människors kunskaper om och känsla för vår natur, säger Mats.

–Att årets naturvårdspris går till eldsjälarna bakom Vargsymposiet känns väldigt bra och jag hoppas att det också kan stimulera till fortsatt konstruktiv dialog i samhället mellan människor med olika åsikter i vargfrågan säger Ulf Gärdenfors, tf chef för ArtDatabanken.

Juryns motivering:

Karin och Mats Ericson tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2018 för sitt tålmodiga och inspirerande arbete med att under 25 års tid ha organiserat och genomfört Vargsymposiet i Vålådalen. Vargsymposiet har varit en unik mötesplats mellan människor som är intresserade av de stora rovdjuren eller arbetar professionellt med dem. Den svenska rovdjursförvaltningen och debatten har genom Vargsymposiet tillförts många viktiga fakta och erfarenheter. Den heta rovdjursfrågan har avspeglats med föredrag och väl genomförda debatter samt analyser av orsaker till konflikter och hur man kommer vidare i frågan. Betydelsen av Vargsymposiet går inte att överskatta.