Naturvårdspriset 2020 för arbete med att öka biologisk mångfald i odlingslandskapet

Senast ändrad: 10 januari 2023
Blond kvinna med glasögon står med blommor i handen. Foto

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2020 går till Helena Allard för hennes arbete med att ta fram en åtgärdslista för att öka den biologiska mångfalden på alla Svenskt Sigill-gårdar som odlar frukt, grönsaker, blommor, prydnadsväxter eller spannmål. Genom åtgärdslistan har möjligheterna för den biologiska mångfalden ökat kraftigt i odlingslandskapet.

– Jag är så glad och tacksam över att ha vunnit naturvårdspriset. Jag vill dela det med alla Svenskt Sigill-odlare som gör jobbet. De skapar boplatser och mat till insekter, fåglar och vilt varje dag, säger Helena Allard, hållbarhetschef på Sigill Kvalitetssystem.

Över 1000 odlare genomför nu åtgärder för att öka antalet humlor, bin, fåglar och andra insekter i jordbrukslandskapen. Odlarna kan välja från en lista - för att säkerställa att rätt åtgärder görs på rätt plats. Totalt handlar det om tusentals åtgärder som kommer att genomföras under de närmaste åren. 

Exempel på åtgärder i åtgärdslistan:

  • Så blommande remsor vid åkern, vilket är bra för både fåglar och insekter.
  • Plantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar som ger mat till både pollinerande insekter och fåglar.
  • Anlägga upphöjda skalbaggsåsar där rovinsekter trivs. Det minskar behovet av växtskyddsmedel och bidrar till livsmiljöer för många insekter. 

– Att årets naturvårdspris går till Helena Allard för hennes arbete med att bevara den biologiska mångfalden i odlingslandskapet känns rätt. Jordbrukslandskapet utgör en viktig livsmiljö för många av Sveriges arter. Nära hälften av Sveriges alla växter och däggdjur, alla kräl- och groddjur, en fjärdedel av de fåglar som häckar i landet och hälften av alla insekter är knutna till olika delar av denna miljö. Tyvärr är det också en av de landskapstyper där många arter är rödlistade. Alla åtgärder som gynnar dessa arter är viktiga, säger Lena Tranvik, tf chef SLU Artdatabanken.

Den smarta lösningen att ha en valbar lista med åtgärder som sedan räknas ihop till en minsta möjliga poäng skapar inte bara faktiska åtgärder utan fungerar som en inspirationslista för de odlare som vill bidra med ännu mer till miljön kring sina odlingar.

Prisutdelningen skedde i Ultuna kunskapspark på Sveriges lantbruksuniversitets campus i Uppsala i samband med biologiska mångfaldens dag 22 maj.

På grund av det rådande läget i samhället följdes rekommendationerna om att begränsa sociala sammankomster och årets tillkännagivande skedde därför utan publik.

Motivering:

Helena Allard tilldelas SLU Artdatabankens naturvårdspris 2020 för sitt arbete med att ta fram en åtgärdslista för att öka den biologiska mångfalden på alla Svenskt Sigill-gårdar. Helena har med driv, initiativ och klokskap sett till att omvandla teori till handling. Med sin åtgärdslista har hon gjort det lätt för odlare att göra rätt. Alla Svenskt Sigill-gårdar som odlar frukt, grönsaker, blommor, prydnads växt er eller spannmål har nu en plattform att kraftigt öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Med skickligt förankringsarbete har hon lyckats få gehör för idén om den valbara åtgärdslistan som ger konkret väg ledning, goda exempel och inspiration. Den smarta lösningen hyllas nu för att vara något som verkligen kan göra stor skillnad.

Se prisutdelningen och intervju med Helena Allard


Kontaktinformation