Naturvårdspriset 2013 för praktiserad vetenskap

Senast ändrad: 01 november 2017

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet samt Björn Helander, forskare från Stockholm tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2013. Båda har genom sin kunskap och sitt stora engagemang gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige.

Björn Helander är förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet och projektledare för Projekt havsörn och har genom det räddat en hotad art. Kerstin Johannesson vill med sin forskning förstå hur biologisk mångfald uppkommer och varför den är viktig att bevara.

– Gemensamt för pristagarna är att de har en förmåga att omsätta sin vetenskapliga kompetens till praktisk naturvård, ofta genom lokal förankring. De är därmed en viktig länk mellan forskning och praktisk naturvård, säger Ulf Gärdenfors, tf chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Prismotiveringar:

"Kerstin Johannesson har genom sin forskargärning och sitt stora engagemang gjort enastående insatser för att bevara den marina biologiska mångfalden i Sverige. Hon är en viktig länk mellan forskning och praktisk naturvård. Hennes engagemang för lokal förvaltning av fiskeresurser har varit betydande för bildandet av Sveriges första marina nationalpark Kosterhavet. Hon har aktivt verkat för att öka förståelsen för den marina miljön och är en mycket inspirerande kunskapsspridare."

"Björn Helanders insatser har varit helt avgörande för en av de verkliga framgångssagorna på naturvårdens område i Sverige – att havsörnen räddats. Med sakkunniga råd, diplomati, god kommunikation och en osedvanlig bredd i sitt arbete har han bidragit till att en art räddats till omvärlden. Genom målmedvetet och osjälviskt agerande har han lyckats göra en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden."