Naturvårdspriset 2012 för dokumentation av undervattensmiljöer

Senast ändrad: 01 november 2017

Tomas Lundälv, marinbiolog från Grebbestad, tilldelades ArtDatabankens naturvårdspris 2012. Tomas har sedan 1970-talet varit en eldsjäl och ledande i Sverige inom undervattensdokumentation av miljöer och marina arter med hjälp av fotografiska tekniker. Han har på så sätt öppnat den fantastiska värld som finns i svenska marina miljöer.

Tomas har genom sin gärning spridit kunskap bland naturvårdare, politiker och allmänhet om dessa tidigare okända, naturvärden. Han är verksam vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

-Tomas arbete har bl.a. bidragit till den viktiga Koster-Väderöfjordsöverenskommelsen, där vårt enda svenska levande korallrev kunde skyddas från trålning i en unik överenskommelse med lokala yrkesfiskare. Idag är området Sveriges första marina nationalpark, invigd 2009, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Prismotivering
"Genom undervattensdokumentation med fotografiska tekniker har Tomas Lundälv spridit kunskap om tidigare okända naturvärden i svenska marina miljöer. Hans arbete har bl.a. bidragit till skyddet av vårt enda svenska levande korallrev och bildandet av Sveriges första marina nationalpark. Genom att kombinera ett starkt och långvarit engagemang och ett målmedvetet arbete med ett stort kunnande inom marinbiologi, naturvård och undervattensdokumentation har Tomas gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden."


Kontaktinformation