Naturvårdspriset 2011 för djupt naturvårdsengagemang

Senast ändrad: 01 november 2017

Anders Delin har med stark kärlek till naturen och med ett djupt engagemang i olika föreningar deltagit i naturvårdsdebatten både lokalt, regionalt och nationellt. Han har gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden.

Hans insatser har bidragit till att Hylströmmen i Voxnan fortfarande strömmar fritt och att många naturskogar skyddats. Anders var med och bildade Gävleborgs Botaniska Sällskap och startade Nätverket Skydda Skogen, som sedan blev den nationella naturvårdsorganisationen med samma namn. Han är också initiativtagare till ”Forskningsresan i Naturvårdens utmarker” där frivilliga krafter dokumenterat skogar och resulterat i mer än 450 inventeringsrapporter. Han var också huvudförfattare till föregångaren till Skogsstyrelsens signalartsflora samt är en god pedagog som har utbildat många skogsägare och naturvårdare i inventeringsmetodik.

– Anders är en eldsjäl och en av den svenska naturvårdens allra mest engagerade människor. Han är orädd och rak på sak och är biologiskt och skogshistoriskt mycket kunnig, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken SLU.

I mångas ögon är Anders Delin också mycket kontroversiell. Han har uppvaktat skogsbolag och myndigheter med otaliga skrivelser i naturvårdsfrågor. Sällan har budskapet varit positivt, men faktum är att han har försett naturvården med oerhört mycket värdefull kunskap, inte minst lokaluppgifter för rödlistade arter. Anders Delin är en naturvårdskämpe av stor nationell betydelse.

Prismotivering

"Med stark kärlek till naturen har Anders Delin varit en outtröttlig förkämpe för naturvården under mer än 50 år. Med djupt engagemang i olika föreningar har han deltagit i naturvårdsdebatten både lokalt, regionalt och nationellt. Han har på ett framgångsrikt sätt engagerat frivilliga krafter att dokumentera skogens tillstånd och bidragit till att många naturområden skyddats. ArtDatabanken vill på detta sätt också uppmärksamma att enskilda personer ofta kan ha en stor betydelse för en levande debatt i spänningsfältet mellan brukande och skydd".


Kontaktinformation