Naturvårdspriset 2009 för Steget före

Senast ändrad: 01 november 2017

Naturvårdspriset 2009 gick till biologen och läraren bakom skogsinventeringsmetoden ”Steget Före”, Mats Karström från Jokkmokk.

Genom att utveckla inventeringsmetodiken Steget före har han lyft fram de mer okända växterna och djuren och visat hur vissa arter signalerar lång skoglig kontinuitet och höga naturvärden. Metodiken har inte bara använts framgångsrikt av skogsgruppen i Jokkmokks kommun utan många andra människor runt om i Sverige och våra grannländer har inspirerats att följa efter till gagn för många känsliga arter.

"Steget före" startades av Mats och ett tiotal amatörer vårvintern 1987. Man sökte efter enkla inventeringsmetoder som var användbara året om för att kartlägga de naturvärden som finns i skogarna i Jokkmokks kommun. I stället för omfattande artlistor satsade man på ett fåtal arter.

Mats Karström är biolog och lärare som undervisar i naturkunskap och miljökunskap i Jokkmokks gymnasieskola Bokenskolan.

 - Vi behöver fler personer som Mats och måste värna om dem som av eget intresse ökar vår kunskap om naturen. För ArtDatabanken, SLU och samhället i stort är dessa personer ett fundament som vi inte kan vara utan, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken.

Prismotivering

"Mats Karström har med sin förmåga att kombinera fakta och brinnande engagemang i samtal med bland annat markägare bidragit till att rädda ett betydande antal gammelskogar och dess flora och fauna, till glädje för framtida generationer."