Pristagare 2008 till mild miljökämpe

Senast ändrad: 01 november 2017

ArtDatabankens naturvårdspris 2008 gick till Klas Hjelm, en ivrig förkämpe för svensk naturvård. Han har spelat en nyckelroll för den mycket positiva utveckling som Naturskyddsföreningen genomgått.

Klas Hjelm förenar ett starkt engagemang för biologisk mångfald av bästa folkrörelsemärke med djup och bred sakkunskap. Till detta kommer ett sakligt och professionellt sätt att arbeta. Han har förmågan att övertygande presentera naturvårdsfrågorna i tal och skrift och sätta in dem i sitt samhälleliga sammanhang.

Prismotiveringen lyder: "Med en mild men bestämd framtoning är Klas Hjelm en kraft i svensk naturvård. Med ödmjukhet och lyhördhet för andras åsikter har han gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige och internationellt. Som drivande person i Naturskyddsföreningens rikskansli sedan 35 år är han en ivrig förkämpe för naturvården på gräsrotsnivå och förkroppsligar tesen ’tänk globalt, verka lokalt’."

– Klas Hjelm har på ett avgörande sätt bidragit till Naturskyddsföreningens framgångsrika arbete inom naturvårdsområdet, även om han inte alltid har varit någon frontfigur utåt, menar Björn Risinger, styrelseordförande för ArtDatabanken SLU.

Klas Hjelm har efter en akademisk examen med tyngdpunkt på biologiska ämnen ägnat praktiskt taget hela sin yrkesverksamhet åt  Naturskyddsföreningen där han i många år varit den stöttepelare som föreningens arbete med biologisk mångfald kretsat kring och där han fortfarande innehar en nyckelbefattning som naturvårdschef. Hans stöd till föreningens länsförbund och lokalkretsar är mycket uppskattat. Han har svarat för stabilitet, långsiktighet och kontinuitet i föreningens arbete.

Klas Hjelm har även gjort stora insatser i det internationella naturvårdsarbetet, där han varit en stark kraft. Han har arbetat med Internationella naturvårdsunionen (IUCN), bl.a. i den svenska IUCN-kommittén. Han har också arbetet med EU:s naturvårdspolitik och med föreningens internationella utvecklingssamarbete.

Naturvårdspriset delades ut onsdagen den 23 april 2008 kl 12.00 av miljöminister Andreas Carlgren vid ArtDatabankens årliga konferens Flora- och faunavård vid SLU i Uppsala.