Pristagare 2006 till limnologpar

Senast ändrad: 01 november 2017

Paret Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell har gjort en pionjärinsats genom att dokumentera den biologiska mångfalden i form av smådjur i vatten samt försurningens och kalkningens effekter på faunan. De har inventerat allt från rinnande vatten från Kebnekajses källflöden till västkustens genomförsurade skogsbäckar och Lummelundagrottans kalkmättade vatten.

Limnologerna Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell tilldelades ArtDatabankens naturvårdspris 2006 för att de ”genom forskning, miljöanalys, utbildning, information och praktiska åtgärder gjort en enastående livslång insats för att dokumentera, beskriva och bevara den biologiska mångfalden i vårt lands sjöar och vattendrag”.

De har inventerat allt från rinnande vatten från Kebnekajses källflöden till västkustens genomförsurade skogsbäckar och Lummelundagrottans kalkmättade vatten. Paret har gjort en pionjärinsats genom att dokumentera den biologiska mångfalden i form av smådjur i vatten samt försurningens och kalkningens effekter på faunan.

De har ända sedan barnsben ägnat vattenlivet ett alldeles särskilt intresse. Pär-Erik var tre år när hans vetenskapliga studier började. Eva är konservator och konstnär och har beskrivit de flesta djur i våra svenska vatten. De har namngivit vattendjur från Grönlands isälvar till Himalayas stup och hjälper forskare i hela världen med artbestämningar. De närstuderar levande vattendjur, dokumenterar deras livscykler och beteenden och beskriver dem i text och bild. De har skrivit hundratals artiklar till vetenskapliga skrifter och publikationer från Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Skogsstyrelsen, länsstyrelser och kommuner.

Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell är oberoende forskare som i vetenskapligt syfte troligen har besökt fler vattenlokaler i Sverige än några andra. De kan via sin datadokumentation och ofta till och med ur minnet beskriva miljöerna och deras vattenliv. Vidare dokumenterar de platserna med exakta koordinater, fotografier och kringinformation, vilket är av stort värde för dagens forskning och morgondagens miljöövervakning.

De har i föredrag och skrifter bidragit till att vägverket, skogsbolag, avloppsdirektörer, flygplatsansvariga och samhället avsatt miljardbelopp till att restaurera det skadade och skydda de orörda vattnen.

Naturvårdspriset delades ut den 12 maj 2006 av miljöminister Lena Sommestads på ArtDatabankens årliga konferens Flora- och faunavård vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.