Naturvårdspriset 2004 till miljöförhandlare

Senast ändrad: 01 november 2017

Juristen och Diplomaten Ulf Svensson fick ArtDatabankens naturvårdspris den 23 april 2004. Priset delades ut av miljöminister Lena Sommestad vid ArtDatabankens konferens Flora- och Faunavård 2004 på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

Ulf Svensson är jurist, diplomat och miljöförhandlare med många års erfarenhet av internationellt arbete inom hela det breda miljövårdsområdet. Han är en ”doldis”, men han har gjort enastående insatser för att slå vakt om den biologiska mångfalden.

Prismotiveringen lyder: ”Med kunskap och starkt engagemang för biologisk mångfald har Ulf Svensson med stor diplomatisk förmåga, uthållighet och skicklighet att finna formuleringar, lyckats förankra de för miljön bästa lösningarna i internationella förhandlingar och konventionstexter. Särskilt kan nämnas Konventionen om biologisk mångfald där han har varit en viktig drivande kraft. Ulfs höga trovärdighet och enastående insatser utanför rampljuset gör honom till en unik miljöförhandlare som lyckats bygga broar mellan biologer och politiker och mellan länder.”

Ulf Svensson blev svensk chefsförhandlare sedan han som svensk representant lagt fram det förslag till inledande av förhandlingar om en global konvention för bevarande och förstärkande av världens biologiska mångfald som i slutet av 1980-talet antogs av FN:s miljökommission, UNEP. Han spelade en avgörande roll vid utformningen och tillämpningen av konventionen, som blivit det samlande och mest verkningsfulla globala instrumentet för biologisk mångfald.

– Ulf bidrog personligen mer än någon annan av de hundratals delegater från hela världen till att konventionen kom till stånd, säger Torleif Ingelög, föreståndare för ArtDatabanken.