Naturvårdspriset 2002 till våtmarksprojekt

Senast ändrad: 01 november 2017

Kristianstads Vattenrike fick ArtDatabankens Naturvårdspris 23 april 2002. Priset mottogs av Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert som delades ut av miljöminister Kjell Larsson vid ArtDatabankens konferens Flora- och Faunavård på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, i Uppsala.

Kristianstad Vattenrike får priset för ”ett mångårigt och systematiskt arbete med att integrera våtmarkernas värden i Kristianstad kommuns verksamheter. Genom ett inspirerat samarbete mellan en mängd aktörer, under ledning av eldsjälarna Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert, har Vattenriket blivit ett föredöme som nått internationellt erkännande.” Magnusson och Cronert var också de som tog emot priset för projektets räkning.

Kristianstads Vattenrike är beteckningen på ett område, men också ett samlingsnamn för de naturvårdande aktiviteter som Kristianstads kommun bedriver i Skåne. Under en följd av år har detta våtmarksområde och dess många värden på ett systematiskt sätt integrerats i kommunens olika verksamheter. Det är nedre Helgeåns stora betydelse för naturvård, friluftsliv och utbildning som gjort det möjligt att ta detta ovanliga grepp. I Vattenrikets regi har stora satsningar gjorts på att inventera olika områden, öka antalet skyddade marker och ge dessa marker en bra skötsel. I en särskild arbetsgrupp diskuteras skötselfrågorna. Allt sker i nära kontakt med markägarna.

Kring ån, Araslövsjön och Hammarsjön har ett flertal besöksplatser anlagts. På mer än 20 lokaler välkomnas alla som vill besöka fågeltorn, gömslen, vandringsleder och informationstavlor. Det finns även tre utemuseer med information om Vattenriket och på sommaren kan man färdas med flodbåt i området.

Stora insatser görs även för att utnyttja områdets potential som kunskapskälla. Lärare utbildas speciellt för ändamålet och Naturskoleundervisningen får pedagogisk service. Flera fasta undervisningsplatser finns i anslutning till vattnet.
Särskild våtmarkslitteratur finns tillgänglig elektroniskt. På Vattenrikets välskötta hemsida www.vattenriket.kristianstad.se ges en fyllig beskrivning över verksamheter och aktuella händelser, och detta på tre språk.

Vattenriket har även uppmärksammats internationellt. Området är utpekat som våtmark av internationell betydelse enligt Ramsarkonventionen och är dessutom en kandidat till att bli Sveriges andra Biosfärreservat i ordningen, en utmärkelse som Unesco beslutar om.

Många personer har bidragit till denna utveckling. Två eldsjälar, Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert, bör särskilt nämnas. De har i hög grad bidragit till att göra Kristianstads Vattenrike till ett begrepp känt långt utanför regionen. Deras nytänkande i kombination med en utpräglad känsla för hur våtmarkernas värden kan nyttjas i olika sammanhang har gjort Vattenriket till en stor inspirationskälla inom naturvården.

 

Prismotivering

"För ett mångårigt och systematiskt arbete med att integrera våtmarkernas värden i Kristianstad kommuns verksamheter. Genom ett inspirerat samarbete mellan en mängd aktörer, under ledning av eldsjälarna Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert, har Vattenriket blivit ett föredöme som nått internationellt erkännande."


 

 

 

 

Vy över Vattenriket, Kristiandstad. Foto: Naturum.