Naturvårdspriset 1999 till förgrundsgestalt inom växtekologin

Senast ändrad: 02 november 2017

Hugo Sjörs tilldelades ArtDatabankens naturvårdspris 22 april 1999 för en kraftfull och framgångsrik livsgärning som forskare, lärare, författare och naturvårdare.

Prismotivering

"För en kraftfull och framgångsrik livsgärning som forskare, lärare, författare och naturvårdare där han särskilt verkat för att myrar och deras unika biologiska mångfald skall bevaras för framtiden."