Naturvårdspris 1998

Senast ändrad: 01 november 2017

Mats Forslund fick ArtDatabankens Naturvårdspris 23 april 1998.

Prismotivering

"För ett mycket omfattande, framgångsrikt och starkt engagerat arbete inom flera av naturvårdens områden, särskilt pionjärarbetet för att stoppa illegal handel med hotade växter och djur."