Naturvårdspris 1997

Senast ändrad: 01 november 2017

Nils Dahlbeck fick ArtDatabankens Naturvårdspris 24 april 1997.

Prismotivering

"För hans mångåriga, storartade och inspirerande gärning som folkbildare och naturvårdare vad gäller såväl vilda växter och djur som kulturväxter och husdjur."