Årets talare 2022

Senast ändrad: 12 maj 2023

Årets Flora- och faunavårdskonferens behandlade medborgarforskares och myndigheters rapportering och användning av observationsdata för arter och naturmiljöer.

Talare

 

Man i lila skjorta. Foto

Mark Marissink. Chef SLU Artdatabanken.

 

Man i svart tröja, vitrutig skjorta och glasögon. Foto

Torleif Härd Dekanus för Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU.

 

Man med blå skjorta. Foto

Tommy Karlsson. Biolog. Arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter, vilda pollinatörer och biogeografisk uppföljning på Länsstyrelsen Östergötland. Är också kontaktperson för artdata i Östergötlands län.

 

Man i grå-blå vindjacka, ljusgrön tröja och glasögon står i skogen. Foto

Peter Bergman. Naturvårdschef, Sveaskog.

 

Kvinna i svart jacka, beige t-shirt och runda glasögon. Foto

Debora Arlt. Populationsekolog, fynddatastöd vid SLU Artdatabanken.

 

Man med mörkt hår och glasögon. Foto

Magnus Pettersson. Specialist tillsyn, Tillsynsenheten, Skogsstyrelsen.

 

Man i mörkblå kavaj, ljusblå skjorta och glasögon. Foto

Magnus Kindbom. Skogsdirektör på LRF Skogsägarna.

 

Kvinna med brunt hår till axlarna och färgglad halsduk. Foto

Helena Rygne. Arbetar med miljöövervakning, grön infrastruktur och artdata, Länsstyrelsen i Örebro län.

 

Man i ljus, smårutig skjorta och glasögon. Foto

Per Flodin. Naturskyddsenheten, Natur- och miljöavdelningen, Länsstyrelsen Södermanland.

 

Kvinna med mellanblont hår och glasögon. Foto

Matilda Chocron. Kommunbiolog på Miljöförvaltningen i Borås, representant för kommunerna i Artportalsrådet.

 

Man med glasögon och vinröd skjorta. Foto

Ulf Bjelke. Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; Enheten Akvatiska ekosystem.

 

Man i vinröd tröja, lilarandig skjorta och glasögon. Foto

Tomas Pärt. Professor vid Institutionen för ekologi, Enheten för landskapsekologi. SLU.

 

Man i mörkblå tröja och fyrkantiga glasögon framför skärgårdsbild. Foto

Johan Nilssson. Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; Enheten Digitala verktyg.

 

Kvinna med halsband iklädd svart tröja. Foto

Mari Jönsson. Forskare vid SLU Artdatabanken; Terrestra ekosystem.

 

 

BILD SAKNAS

Anders Sjölund. Ekolog på Trafikverket.

 

Man i grå tröja och vit t-shirt med solglasögon i pannan framför röd husvägg. Foto

Patrik Bohman. Miljöanalytiker vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för Stora sjöar.

 

Man med uppsatt hår och blå jacka. Foto

Pav Johnsson. Biolog, yrkesverksam som folkhögskolelärare, reseledare och författare och därtill en flitig rapportör på Artportalen. Han har medverkat i radio och tv och brinner för folkbildning och medborgarforskning.

 

 

Dag två 28 april

Talare ej nämnda ovan:

Per Karlsson Linderum. Kommunekolog för sydnärkekommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg.

Martin Käck. IT-arkitekt vid IT-avdelningen SLU.

Annelie Jonsson. Forskare vid Biodiversitet, Lunds universitet och projektkoordinator inom datavärdskapet.

Hanna Ilander. Konsult datavärdskap, Naturvårdsverket.

Holger Dettki. Chef Digitala verktyg, SLU Ardatabanken.

Artur Larsson. Förvaltningsledare vid SLU Artdatabanken; Enheten Digitala verktyg.

Niklas Johansson. Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; Enheten Terrestra ekosystem.