Tropikflyttarna senare än vanligt

Senast ändrad: 21 februari 2024
Gråbrunspräcklig fågel i helbild. Foto

[Publicerad 2021-07-01]. Våra tropikflyttande fåglar anländer inom en snäv tidsram. Avvikelsen från det genomsnittliga ankomstdatumet är normalt bara några dagar, åt ena eller andra hållet. Det varmare klimatet har dock gjort att våra tropikflyttare generellt kommer ungefär en vecka tidigare än de gjorde på 1980-talet. Men i år är våra tropikflyttare senare än de varit under de senaste 10 åren då vädret under våren genom Europa inte varit till deras fördel.

Flyttfåglar som anländer till sina häckplatser omkring samma datum år från år kallas datumflyttare eller tropikflyttare. Men även om datumflyttare år från år anländer kring samma datum är de beroende av väderleken. Är förutsättningarna goda kan de komma tidigare, men om vädret är sämre kommer datumflyttarna vid en senare tidpunkt som i år.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Nästan samtliga av våra tropikflyttare blev försenade under den kalla våren 2021. Inte en enda art anlände till Sverige före sin tidtabell vilket inte hänt under något av de senaste tio åren. Av 29 arter var det bara stenskvätta, backsvala, bivråk och grå flugsnappare som höll tidtabellen och anlände på medeldatum. Allra senast var lövsångare, svartvit flugsnappare och grönsångare som alla var sju dagar sena. Andra arter som även de normalt anländer i april var också ovanligt sena.

Karta och tabell med namn på tropikflyttare.

Figur 1. Samtliga arter var sena (rött) eller enligt tidtabelenl i förhållande till sitt respektive medeldatum. Till höger avvikelse från medeltemperatur i april 2020 respektive maj 2020.

Det är dock inte bara det svenska vädret som påverkar när tropikflyttarna kommer hit. De ska i regel passera tropiska Afrika, Sahara, Medelhavet och kontinentala Europa innan de når Östersjön och Sverige och flyttningen är hela tiden beroende av väderleken.

Karta och tabell över namn på tropikflyttare.

Figur 2. Som jämförelse, data från 2018 där våren var varmare än normalt och samtliga tropikflyttare anlände före (grönt) eller enligt tidtabellen.

April var den kallaste månaden i Europa på flera decennier med ett högtrycksområde ute på Atlanten som dominerade under månaden och förde ner kalluft från Arktis. Även maj var kall och nederbördsrik framför allt i Västeuropa. Ryssland fick värmerekord under andra halvan av maj vilket inte hjälpte mindre flugsnappare och lundsångare som rapporterades i betydligt mindre omfattning än normalt.

Trots att de olika tropikflyttarna kan stöta på många hinder på vägen men också bli hjälpta av värme och medvindar har ingen art avvikit mer än sju dagar från medeldatum. Ser man till alla 29 arternas gemensamma medeldatum så avviker detta värde aldrig mer än tre dagar.

Tabell

Tabell 1. Sammanlagda medelvärdet för avvikelsen från respektive arts medelankomstdatum.

Sedan tidiga 80-talet har bland annat Ottenby fågelstation visat att tropikflyttarna anländer i snitt drygt fem dagar tidigare idag. Sett till rapporteringen i Artportalen blir siffran identisk, drygt fem dagar tidigare under 2010-talet än under 1980-talet. Arter som anländer i april kommer dock ännu tidigare, sju dagar medan maj-arterna kommer fyra dagar tidigare. Våren 2021 var medeldatum tre dagar senare medan våren 2014 var tre dagar tidigare, se tabell 1.

Text: Johan Nilsson

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.