Lövsångaren kraftigt försenad

Senast ändrad: 21 februari 2024
Gråbrun liten fågel sitter på en kal gren. Foto

[Publicerad 2021-05-07]. Lövsångarens ankomst till Sverige är väldigt försenad i år på grund av det kalla vädret. Men nu verkar den vara på ingång. Stenskvätta och ladusvala ligger däremot enligt tidtabell.

Att lövsångaren, Sveriges vanligaste fågel och även mest spridda, är försenad har många säkert noterat. Men så sen som i år har den inte varit under den senaste tioårsperioden. Som mest har den varit fyra dagar sen (2017) och i år är den hela sju dagar sen jämfört med medelvärdet för 2011 till 2020. Under 70-talet var det ”normalt” att lövsångare anlände cirka sju dagar senare än under 2010-talet.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Röda fält på europakarta. Karta

Från Eurobirdportal.org och visar lövsångare motsvarande period 2020 och 2021. Notera särskilt skillnaderna i Tyskland, Danmark och Sverige där rapporteringen är i stort sett konstant. Spanien ser ut att rapportera betydligt fler 2021 vilket kan betyda att det är lövsångare på väg åt nordväst.

Huvudorsaken till att lövsångaren i år är sen är sannolikt den kalla våren med envisa nordvindar ända sedan början av april. Det är inte bara i Sverige som det varit kallt, även stora delar av Europa har haft låga temperaturer vilket bromsat upp flyttfåglarna.

 

Röd och blå linje i diagram.  Diagram

Den grå linjen representerar medelantalet för hur många fynd av lövsångare som rapporteras i relation till alla fynd av fåglar. Differensen mellan den grå kurvan och årets röda linje är sju dagar.

 

Röd och grå linje i två olika diagram. Diagram

För jämförelse visas kurvorna från 2017 då lövsångarna var i genomsnitt fyra dagar sen. Typiskt för ett år en art är sen rapporteras fler än brukligt (den röda kurvan sticker iväg ovanför medelkurvan). Våren 2019 anlände lövsångare på tidtabellen.

Inte bara lövsångaren är sen. Det gäller alla tropikflyttare som normalt anländer i andra halvan av april. Stenskvätta och ladusvala som normalt anländer i slutet av mars till början av april ligger däremot på tidtabell. Även grönsångare (12 dagar), svartvit flugsnappare (11 dagar) och ärtsångare (11 dagar) är betydligt senare än de varit under den senaste tioårsperioden.

 

Text: Johan Nilsson

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.