Trädpiplärkan håller tidtabellen senaste 30 åren

Senast ändrad: 21 mars 2024
Trädpiplärka: Foto: Niclas Ahlberg

[Publicerad 2018-04-13]. Normalt anländer trädpiplärkan till Skåne först den 11 april. I Artportalen finns många fynd av trädpiplärka redan i mars – rör det sig om tidiga trädpiplärkor eller om förväxlingsarten ängspiplärka?

Trädpiplärkan är en av de arter som ökat i antal, om än långsamt, under de senaste 20 åren. Trots att det nu finns fler trädpiplärkor anländer de första från tropiska Afrika bara ungefär tre dagar tidigare än de gjorde på 1980-talet. Trädpiplärkan har således inte ändrat sin tidtabell nämnvärt jämfört med många andra tropikflyttare.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Trädpiplärka Anthus trivialis på övervintringsplats i södra Etiopien. Foto: Tomas Carlberg


Hur tidigt kan en tropikflyttare som trädpiplärka egentligen komma? De tidigaste genomsnittliga datumen för trädpiplärkans ankomst på våren har Skåne, Blekinge och Halland med 11 respektive 12 april. De första tropikflyttarna anländer normalt inte alltför långt från de genomsnittliga ankomstdatumen (medeldatumet). Om man räknar sju dagar före medeldatum som ”tidiga” finns det bara två fynd av tidiga trädpiplärkor i Skåne, Blekinge och Halland åren 2008–2017. Båda dessa fynd är gjorda i april. Den totala fyndbilden av ”tidiga” trädpiplärkor väcker en del frågor. I Artportalen finns 33 fynd i mars av trädpiplärka från de senaste tio åren, men inga av dessa är alltså från de sydligaste områdena där trädpiplärka först borde dyka upp. Fyra av dessa fynd är godkända, alla från samma landskap. Det ligger nära till hands att tro att en del av dessa fynd är felaktiga, då den betydligt tidigare ängspiplärkan kan vara lätt att förväxla med trädpiplärkan, särskilt om kunskapen om trädpiplärkans tidtabell saknas. Men vad vet vi egentligen om hur mycket tidigare en tropikflyttare kan anlända före sina artfränder? Om man jämför med två arter som knappast kan förväxlas med andra arter, svartvit flugsnappare och buskskvätta (som båda anländer senare än trädpiplärkan), visar det sig att båda har mindre än hälften så många rapporter om ”tidiga” fynd, dvs. fynd tidigare än sju dagar före medeldatumet.

Karta 1: Medeldatum för första observationen av trädpiplärka per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen.

          

Medeldatum (2007-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

 

Skillnad (dagar)

Skåne

11 apr

6 apr

-5

11 apr

0

Blekinge

11 apr

14 apr

3

12 apr

1

Kronoberg

14 apr

20 apr

6

14 apr

0

Östra Småland

13 apr

7 apr

-6

12 apr

-1

Jönköping

15 apr

18 apr

3

14 apr

-1

Öland

13 apr

13 apr

0

10 apr

-3

Gotland

13 apr

14 apr

1

4 apr

-9

Halland

12 apr

17 apr

5

13 apr

1

Göteborg

16 apr

15 apr

-1

15 apr

-1

Bohuslän

16 apr

21 apr

5

10 apr

-6

Dalsland

18 apr

25 apr

7

19 apr

1

Västergötland

14 apr

16 apr

2

9 apr

-5

Närke

17 apr

22 apr

5

14 apr

-3

Östergötland

15 apr

21 apr

6

11 apr

-4

Södermanland

16 apr

16 apr

0

13 apr

-3

Stockholm

16 apr

3 apr

-13

10 apr

-6

Uppland

18 apr

9 apr

-9

11 apr

-7

Västmanland

18 apr

23 apr

5

15 apr

-3

Värmland

18 apr

23 apr

5

18 apr

0

Dalarna

20 apr

26 apr

6

18 apr

-2

Gästrikland

22 apr

25 apr

3

21 apr

-1

Hälsingland

21 apr

30 apr

9

23 apr

2

Medelpad

25 apr

1 maj

6

25 apr

3

Ångermanland

25 apr

1 maj

6

22 apr

-4

Västerbotten

23 apr

19 apr

-4

21 apr

-2

Norrbotten

27 apr

1 maj

4

27 apr

1

Jämtland

29 apr

6 maj

7

29 apr

0

Södra Lappland

2 maj

4 maj

2

2 maj

1

Norra Lappland

4 maj

17 maj

13

6 maj

2

Tabell 1. I tabellen visas trädpiplärkans genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande trädpiplärkor åren 2016 och 2017.

Karta 2: Trädpiplärkans ankomst till Sverige - 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat.

Läs mer om lövsångaren som anländer samtidigt som trädpiplärkan.

Text: Johan Nilsson
Foto: Niclas Ahlberg och Tomas Carlberg
Källa: ArtportalenSvensk häckfågeltaxering

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.