Lövsångaren tar en månad på sig att flytta från Skåne till Lappland

Senast ändrad: 21 mars 2024
Lövsångare. Foto: Johan Nilsson

[Publicerad 2018-04-13]. Lövsångaren var i stort sett i tid 2016 men cirka tre dagar sen våren 2017 sett till förstadatum.

Karta 1: Medeldatum för första observationen av lövsångare per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen.

 

 

Medeldatum (2007-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

 

Skillnad (dagar)

Skåne

7 apr

7 apr

0

8 apr

1

Blekinge

10 apr

10 apr

0

11 apr

1

Kronoberg

11 apr

10 apr

-1

12 apr

1

Östra Småland

12 apr

11 apr

-1

12 apr

0

Jönköping

12 apr

13 apr

1

12 apr

0

Öland

12 apr

11 apr

-1

11 apr

-1

Gotland

15 apr

21 apr

6

9 apr

-6

Halland

10 apr

14 apr

4

10 apr

0

Göteborg

13 apr

14 apr

1

14 apr

1

Bohuslän

15 apr

16 apr

1

15 apr

0

Dalsland

17 apr

17 apr

0

19 apr

2

Västergötland

12 apr

10 apr

-2

11 apr

-1

Närke

14 apr

21 apr

7

16 apr

2

Östergötland

14 apr

11 apr

-3

15 apr

1

Södermanland

16 apr

23 apr

7

17 apr

3

Stockholm

18 apr

21 apr

3

17 apr

-1

Uppland

19 apr

28 apr

9

17 apr

-2

Västmanland

16 apr

22 apr

6

16 apr

0

Värmland

16 apr

17 apr

1

15 apr

-1

Dalarna

18 apr

27 apr

9

18 apr

0

Gästrikland

20 apr

24 apr

4

21 apr

1

Hälsingland

22 apr

1 maj

9

23 apr

1

Medelpad

24 apr

3 maj

9

27 apr

3

Ångermanland

29 apr

5 maj

6

25 apr

-5

Västerbotten

1 maj

1 maj

0

27 apr

-3

Norrbotten

3 maj

1 maj

-2

2 maj

-2

Jämtland

1 maj

4 maj

3

1 maj

0

Södra Lappland

6 maj

14 maj

8

4 maj

-2

Norra Lappland

10 maj

16 maj

6

9 maj

0


Tabell 1. I tabellen visas lövsångarens genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande lövsångare åren 2016 och 2017.

 

Karta 2: Lövsångarens ankomst till Sverige - 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat. 

Text och foto: Johan Nilsson
Källa: Artportalen

Till Dagens natur

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.