Tillsammans kan vi göra enfald till mångfald

Senast ändrad: 21 februari 2024
Solsken på ekblad

[Publicerad 2020-06-12]. Naturen är fantastisk, faktiskt till och med fantastiskt viktig. Och vi behöver veta mer om den. Kunskapen om vår natur varierar mycket och i flera organismgrupper finns stora kunskapsluckor. Att veta hur arter förekommer och är utbredda är viktigt för att förstå och studera naturen och för att kunna bevara den biologiska mångfalden.

Du kan göra skillnad! Använd sommaren till att hjälpa till att öka kunskapen om Sveriges arter. Eller skapa förutsättningar för att gynna arter. Man behöver inte vara expert för att göra en god gärning för den biologiska mångfalden.

 

Artportalen.se - samlingsplatsen för artfynd och artintresserade

För dig som kan lite mer om arter, vill lära dig mer och få kontakt med andra rapportörer finns Artportalen.se. Här finns all funktionalitet kopplat till artobservationer som till exempel import av stora datamängder, projekt, listor, Mina sidor, avancerad sökning och mycket mer. Här sker rapporteringen i ett webbformulär anpassat för datorskärm. Artportalen.se fungerar inte lika bra på mobilen. 

Rapportera "noll-fynd" med Artportalens checklista

För forskningen är det mycket värdefullt att även få in uppgifter om vilka arter som inte hittas i ett område, utav de arter som kan förväntas finnas där. Artportalens checklista är en mobilanpassad version av Artportalen som gör det enkelt att rapportera direkt i fält, men där du kan rapportera kompletta checklistor, som också berättar om vilka arter du inte observerade under ditt fältbesök.

Enkel mobilrapportering till Artportalen

Det enklaste sättet att rapportera på är med hjälp av Artportalens mobilrapportering i Artfakta. Positionen hämtas automatiskt från telefonen eller den bild du laddar upp. 

Rapportering av invasiva arter

För invasiva arter finns en specialanpassad app i Artfakta, kallad Invasiva arter-appen. Här finns också mycket information som hjälper dig med artbestämning och förslag på åtgärder för att få bort de invasiva arterna.  Här kan du rapportera utan att behöva skapa konto.

Skyddsvärda träd

Skyddsvärda träd rapporteras sedan mars 2020 i Artportalen. Läs mer om att rapportera skyddsvärda träd.  

Musselportalen

Musselportalen är ett rapporteringssystem speciellt framtagen för stormusslor i sjöar och vattendrag.

Bli fauna- eller floraväktare

Faunaväktarna och floraväktarna är nätverk av frivilliga som hjälper till att övervaka kända lokaler för sällsynta djur (framför allt insekter) och kärlväxter. Alla fynd (och icke-fynd) rapporteras in till Artportalen där de bland annat utgör ett viktigt underlag för arbetet med att uppdatera den svenska rödlistan.

Artbestämning - vilken art är det?

Att artbestämma eller lära sig att artbestämma är ett utmärkt sätt att förstå naturen och öka kunskapen om den. Genom artbestämning lär man sig mer om arternas kännetecken, ekologi och utbredning.

Om man inte har några baskunskaper – hur kan man börja?

Skaffa en färgflora, fjärilsbok, fågelbok eller det du är intresserad av. Alternativt använd de digitala verktyg för artbestämning som finns i Artfakta.

 

Så ökar du den biologiska mångfalden i trädgården

 

Värna ogräset

Städa inte för mycket i växtligheten. Blommande tistlar och maskrosor är viktiga för vildbin.

Klipp inte gräset - anlägg en äng

Låt en del av gräsmattan växa fritt. Klipp den bara någon gång om året. Gödsla inte, slå den på högsommaren och låt växterna ligga tills de har fröat av sig och ta sedan bort dem.

Låt en del av trädgården vara

Lämna död ved i ett hörn åt mossor, lavar, vedlevande insekter, spindlar och fåglar, och en grov trädstam i solen åt svamp och insekter. 

Välj gamla inhemska växter

Det kan handla om att sluta klippa gräsmattan för att släppa fram de vilda blommorna eller att plantera gamla svenska blommor, fruktträd och buskar i stället för exotiska och hårt förädlade växter. Fråga i handelsträdgården efter gamla sorter av rosor och perenner, som vallört, väddklint, akleja, blåklocka, backsippa, rödklint, väddklint, åkervädd, stor blåklocka och gullviva liksom kryddörter. Även fibblor är en fin växt vars pollen fångas av många vildbin, men som har det emot sig att den liknar maskrosen.

Det är de inhemska arterna som minskat i utbredning och som man främst ska värna om. Med inhemska arter är chansen större att också lite ovanligare arter av insekter, exempelvis olika vildbin och fjärilar, tycker om dem.

Låt det blomma länge

Planera så att trädgården blommar ända från tidig vår till höst. Bärbuskar, fruktträd, sälg är bra för vår och tidig sommar. Perenna örter och kryddväxter som salvia, timjan, libbsticka och kungsmynta gläder bina till sensommaren. En fågelholk i äppelträdet kan hjälpa till att hålla skadeinsekterna borta, så småfåglar äter insekter.

Hjälp pollinerare

Plantera växter som fjärilar, bin och humlor tycker om, och som blommar vid olika tider. Brännässlan är värdväxt för många olika fjärilslarver. Andra tips är krokus, sälg, vide, akleja, gräslök, timjan och tistel.

Bekämpa invasiva arter

Jättelokor, lupiner, parkslide och mördarsniglar är alla invasiva arter, alltså främmande växter och djur som invaderar miljöer där de tidigare inte har funnits och kan slå ut inhemska arter. 

Skapa bon

Sätt upp fladdermusholkar och fågelholkar. Bygg ett bihotell, till exempel genom att borra hål i en träbit. Sjuttio procent av alla vilda biarter bygger bo i marken. Gräv upp och blanda ned gammal sandlådesand i en torr och solig yta, till exempel mot en mur för att underlätta för dem.

Gör en kompost av gräs och kvistar till vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur.

 

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.