Sveriges rödlista 2020 - en överblick över arternas tillstånd

Senast ändrad: 21 februari 2024
Rött bokomslag med fågel. Illustration.

[Publicerad 2020-04-22]. Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett stöd för att göra dessa prioriteringar och den kan bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål.

Resultatet som presenteras i Rödlistade arter i Sverige 2020 visar sammantaget en viss försämring för Sveriges arter. Även om det finns flera exempel på arter det visat sig gå bättre för, både tack vare åtgärder och ökad kunskap, så har andelen rödlistade arter ökat jämfört med tidigare rödlistor och många arter har också förflyttats till högre hotkategorier.

Rödlista 2020 finns i flera utföranden, som alla blir tillgängliga idag 22 april

  • Boken Rödlistade arter i Sverige 2020 med alla arter i listan och en kortare sammanfattningsdel. Finns i tryckt form som kan beställas eller enkelt laddas ned som pdf.
  • Rapporten Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer - rödlistade arter i Sverige 2020 innehåller analyser, texter och figurer samt korta kapitel per artgrupp. Analyserna är uppdelade på Sverige som helhet samt separata delar för Götaland, Svealand, Norrland och Havsmiljöer. Kan beställas i tryckt form eller laddas ner.
  • I Artfakta.se kan man läsa faktablad, se kartor och ofta bilder på arterna. I fliken Naturvård kan man läsa om varför respektive art blivit rödlistad. Man kan också söka fram rödlistade arter per län och i andra skärningar. 
  • SLU Artdatabankens webb finns fylliga sidor om rödlistan och rödlistning.

 

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.