Riskklassificering av främmande arter

Senast ändrad: 21 februari 2024
Omslag med kollage av olika foton på arter. Grafik

[Publicerad 2019-01-21]. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gett SLU Artdatabanken i uppdrag att ta fram en riskklassificerad lista över främmande arter. Arbetet omfattar ett tusental arter och har genomförts med en metod som uppskattar ekologisk effekt och invasionspotential.

Metoden kallas GEIAA - Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species – och resultaten presenteras i rapporten Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista. Rapporten är ett underlag till myndigheternas framtida arbete med främmande arter.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Metoden har använts i kombination med modeller av framtidens klimat (för ungefär 50 år) och klimatmodellerna utgår ifrån fortsatt hög användning av fossila bränslen (RCP 8,5). Utgångspunkten för arbetet var en lång lista med främmande arter som redan finns i Sverige eller som finns i våra närområden.

Rosa blommor på en grön buske. Foto

Jättebalsamin Impatiens glandulifera, en av de arter som utvärderats och finns med på listan. Foto: Ulf Bjelke.

Metodens resultat presenteras med fem kategorier:

NK: No known impact – arter som inte sprider sig och som inte har någon känd ekologisk effekt.

LO: Low impact – arter utan vare sig betydande invasionspotential eller betydande ekologisk effekt.

PH: Potentially high impact – arter som har hög ekologisk effekt i kombination med låg invasionspotential, alternativt arter med hög invasionspotential men utan känd ekologisk effekt.

HI: High impact – arter som har en begränsad/måttlig sprid­ningsförmåga i kombination med åtminstone måttlig ekolo­gisk effekt, alternativt arter med begränsad ekologisk effekt men hög invasionspotential.

SE: Severe impact – arter med stor eller potentiellt stor ekologisk effekt som har potential att etablera sig över stora områden.

Text: Malin Strand
Foto: Ulf Bjelke

 

Läs mer om SLU Artdatabankens arbete med främmande arter
Läs mer om uppdraget på Havs- och vatten myndighetens webbplats

Ladda ner "Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista"

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.