Mossor finns inte bara i skogen

Senast ändrad: 21 februari 2024
Grön mossa i närbild. Foto

[Publicerad 2021-10-15]. Mossor behöver inte vara svåra att känna igen. De är lätta att hitta, de finns runt omkring oss i nästan alla miljöer, och de finns i hela landet. Allt som allt finns det mellan 15 000 och 20 000 arter mossor i världen. I Sverige finns totalt cirka 1100 arter, i Norden cirka 1 200 och i Europa 1 600.

Det vi kallar mossor är egentligen tre olika växtgrupper som tillsammans
med kärlväxterna utgör de så kallade landväxterna. De tre mossgrupperna
är nålfruktsmossor, levermossor och bladmossor.

Mossor spelar en vital roll i naturen och är en organismgrupp med
fascinerande biologi. Till att börja med är mossor oftast de första växter som
etablerar sig på blottlagd jord, vilket gör att det översta jordlagret hålls kvar
och marken inte torkar upp. Men mossor är viktiga även i de sista etapperna
i naturens kretslopp och finns till exempel på gamla träd, murkna stubbar
och sedan länge övergivna betesmarker.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

På söndag 17 oktober är det Mossornas dag och som en hyllning till mossan lyfter vi tidigare Dagens natur som handlar om mossor.

 

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.