Två nya arter av knölmossor identifierade

Senast ändrad: 21 februari 2024
En knölmossa utmärks bl.a. av att den har en struma, dvs. en knöl vid kapselns bas. Foto: Tomas Hallingbäck

[Publicerad 2018-08-29]. Knölmossor (släktet Oncophorus) är akrokarpa bladmossor med en knöl vid basen av sporkapseln. De är vanliga i Norrland och förekommer på t.ex. myrar och stränder. I Nationalnyckeln 2006 beskrevs tre knölmossor. Nu har Lars Hedenäs analyserat genetiska markörer och morfologi och urskilt fem arter; dessutom finns en sjätte, kryptisk art. En nyckel till de fem morfologiskt urskiljbara arterna finns nu publicerad i Artnyckeln.se.

Arterna i släktet knölmossor Oncophorus har fått sitt namn av de avlånga, mer eller mindre böjda kapslarna med en tydlig struma, dvs. en knöl på undersidan av kapselns bas. Karakteristiskt är också att den del av bladet som utgör bladskivan är utspärrad, medan bladets fäste omsluter stammen. Alla nordiska arter har nordlig utbredning, och fjällknölmossa Oncophorus demetrii finns bara i fjällkedjan. Alla arter växer i fuktiga eller blöta miljöer – i myrar, på stränder eller i sumpskog – där man hittar dem på marken eller på klippor, stenar och murket trä.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

fjällknölmossa Oncophorus demetrii. Foto: Lars Hedenäs

Alla knölmossor förekommer i fjällen, men bara fjällknölmossa Oncophorus demetrii är begränsad till fjällen, där den växer i rika miljöer. Foto: Lars Hedenäs

Innan genetiska markörer fanns tillgängliga var det svårt att bedöma hur många arter av knölmossor vi har, och vilka morfologiska karaktärer som är artskiljande. När olika exemplar kunde sorteras efter vilken genetisk utvecklingslinje de tillhörde visade det sig att flera bladkaraktärer som tidigare tillmätts mindre betydelse i själva verket är artskiljande, medan sporkapselns utseende är mindre betydelsefull än man tidigare trott. Förutom att fem arter nu kan urskiljas morfologiskt visade de genetiska markörerna att det inom liten knölmossa O. wahlenbergii egentligen finns två arter som inte går att skilja morfologiskt, så kallade kryptiska arter. Det finns därmed sex knölmossor i Sverige.

Slät skruvknölmossa Oncophorus integerrimus. Foto: Lars Hedenäs

Slät skruvknölmossa Oncophorus integerrimus är en av de nybeskrivna arterna. Den förekommer bl.a. i rikkärr och är en av de större arterna i släktet Oncophorus. Foto: Lars Hedenäs

 

Text: Lars Hedenäs
Foto: Lars Hedenäs och Tomas Hallingbäck

Referenser:
Hedenäs, L. 2017. Scandinavian Oncophorus (Bryopsida, Oncophoraceae): species, cryptic species, and intraspecific variation. – European Journal of Taxonomy 315: 1–34.

Hedenäs, L. 2018. Oncophorus demetrii, a fifth Scandinavian species of Oncophorus (Musci) possible to recognize by morphology. – Lindbergia 41: linbg.01098 (01091-01099).

 

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.