SLU-nyhet

Ny rapport om naturtypen sandstäpp

Publicerad: 19 december 2023
Omslag rapport

Nu släpps en ny rapport "Sandstäpp – en en av våra ovanligaste naturtyper". Den ovanliga naturtypen har en särpräglad flora och funga (svampflora). Många av arterna är ovanliga och har en sydlig och sydostlig utbredning i Europa.

Exempel på karaktärsarter är gräset tofsäxing Koeleria glauca och skånsk sandnejlika Dianthus arenarius subsp. arenarius samt flera sällsynta arter i tryffel- och röksvampssläktena Gastrosporium, Geastrum, Tulostoma och Disciseda. Naturtypen förekommer på kalkrik sand i soliga och varma lägen.

I vårt land finns sandstäpp endast i östra Skåne och på Öland. De svenska förekomsterna är nordliga utposter och naturtypen har sin huvudutbredning på den Europeiska kontinenten, men den är överallt sällsynt och fläckvis förekommande. Sandstäpp listas i Bilaga 1 i EU:s art- och habitatdirektiv, och benämns där Xeric sand calcareous grasslands 6120. Listningen innebär att naturtypen ska skyddas och uppnå gynnsam bevarandestatus inom alla regioner i EU där den förekommer.

 

Läs mer och ladda ner rapporten Sandstäpp – en av våra ovanligaste naturtyper