SLU-nyhet

Ny studie om blombesökande insekter

Publicerad: 19 maj 2022
Grön skalbagge på gul blomma. Foto

Vildbin, dagfjärilar och blomflugor är välkända vilda pollinatörer, men långt fler insekter besöker blommor för att söka efter pollen och nektar. Nu finns en ny rapport som visar att fler än 4 000 insektsarter är blombesökare och att blombesökande insekter förekommer i en rad olika livsmiljöer, men att kunskapsluckorna kring insekters blombesök fortfarande är stora.

Rapporten bygger på en studie, den första i sitt slag, där en omfattande genomgång av svenska insekters behov av nektar och pollen har genomförts. Arbetet har utförts av SLU Artdatabanken inom ramen för Naturvårdsverkets pågående regeringsuppdrag om vilda pollinatörer.

I Sverige finns ca 24 000 arter av steklar, fjärilar, tvåvingar och skalbaggar, och ca 13 400 har kunnat bedömas. Så många som en tredjedel – ca 4 400 arter – av de bedömda arterna nyttjar nektar och/eller pollen som föda i någon omfattning, varav ca 1 700 är helt beroende av nektar eller pollen som föda.

 

Ladda ner rapporten Blombesökande insekter – pollen och nektar som föda hos steklar, fjärilar, tvåvingar och skalbaggar

Läs artikel Ny rapport undersöker antalet blombesökande insekter i Sverige i Dagens natur

Läs Naturvårdsverkets nyhet Åtgärder för vilda pollinatörer gynnar många andra insekter

 

Brun björnblomfluga Arctophila superbiens_Krister Hall.jpg

Brun björnblomfluga Arctophila superbiens. Foto: Krister Hall