SLU-nyhet

Ny nyckel till skogsvaxskivlingar

Publicerad: 25 augusti 2021
Närbildsfotografi av sju plockade brun-vita svampar som ligger på mossbeklädd mark

SLU Artdatabanken lanserar bestämningsnyckel för skogsvaxskivlingar. De karaktäristiska arterna känns bäst igen på de tjocka, vaxartade och glesa skivorna och att de alla har skogen som växtplats. Den nya digitala nyckeln i Artfakta omfattar 45 arter varav två ännu inte hittats i Sverige.

Skogsvaxskivlingar, släktet Hygrophorus, innefattar cirka 45 arter i Sverige och Norden. 15 av dem är vanliga och väl kända med en stor utbredning i landet. De övriga arterna är mindre vanliga eller till och med sällsynta.

Två av arterna i nyckeln är ännu inte funna i Sverige men har hittats i norra Finland respektive Danmark varför de också har inkluderats i nyckeln. Den ena av dessa, Hygrophorus betulae har endast en känd fyndlokal.

Förekomsten av skogsvaxskivlingar tycks ha minskat de senaste årtiondena, vilket har uppmärksammats inte bara i Sverige utan även i övriga Europa. Närmare hälften av arterna är placerade på den svenska rödlistan som hotade (EN, VU) eller nära hotade (NT).

Skogsvaxskivlingarna är knutna till skogliga ekosystem där de lever i symbios med löv- och barrträd genom att bilda ektomykorrhiza. Flera arter är knutna till äldre skogar med lång kontinuitet, och signalerar därigenom höga skogliga naturvärden.

Den nya bestämningsnyckeln har tagits fram av Elisabet Sjöro och Ellen Larsson och granskats av Michael Krikorev. Den stora merparten av bilderna är tagna av Ellen Larsson och Michael Krikorev.

 

Relaterad artikel i Dagens natur: Skogsvaxskivlingar - värdefulla indikatorarter

Till nyckeln för skogsvaxskivlingar i Artfakta


Kontaktinformation

Elisabet Sjöro, Miljöanalysspecialist
SLU Artdatabanken, Artinformation

elisabet.sjoro@slu.se, +4618672440, +46738232746