SLU-nyhet

Ny nyckel till skalbaggsfamiljen stumpbaggar

Publicerad: 09 juni 2021
svart skalbagge ovanifrån mot vit bakgrund

Nu lanserar SLU Artdatabanken en bestämningsnyckel för skalbaggsfamiljen stumpbaggar Histeridae, en grupp som hittills aldrig har beskrivits på svenska och för svenska förhållanden. Familjen har länge betraktats som svår att artbestämma och den nya digitala nyckeln i Artfakta med nytagna fotografier kan vara till stor hjälp.

Stumpbaggar är en familj med drygt 4 200 beskrivna arter globalt, varav drygt 100 arter i Europa. I den nya bestämningsnyckeln ingår alla 64 svenska arter. Ungefär hälften av arterna är med på Rödlista 2020. Nästan en tredjedel av arterna betraktas dessutom som hotade, vilket är en stor andel.

Stumpbaggar finns över nästan hela Sverige, men artantalet avtar norrut och ingen art lever på kalfjället. De flesta arter är rovdjur. Särskilt de större arterna hittas främst i eller på olika ruttnande substrat såsom spillning, kadaver, komposter och rutten svamp, där de jagar larver av flugor och andra insekter. Många av de mindre arterna är associerade med olika vedsubstrat, där de jagar larver av barkborrar och andra vedinsekter. Flera stumpbaggar lever i bon av fåglar eller däggdjur, och några arter är specialiserade myrgäster. Livscykeln är vanligen ettårig med larvutveckling under sommarhalvåret. Många av arterna kan leva flera år som fullbildade och fortplanta sig mer än en gång. Förhoppningsvis kan den nya digitala nyckeln leda till att kunskapen om gruppen ökar.

Nyckeln till Sveriges stumpbaggar är framtagen av Håkan Ljungberg och Krister Hall. Håkan Ljungberg har skrivit arttexterna. Krister Hall har fotograferat.