SLU-nyhet

Nya nycklar till solitärbin och hungersteklar

Publicerad: 12 mars 2021
Svart insektshuvud i närbild. Foto

Nu lanserar SLU Artdatabanken digitala bestämningsnycklar för pansarbin, solbin, filtbin, ullbin och hungersteklar. Alla dessa ingår i insektsordningen steklar som är den artrikaste insektsordningen i Sverige och av stor betydelse för ekosystemets stabilitet.

Släktena pansarbin Stelis, filtbin Epeolus, solbin Dufourea och ullbin Anthidium tillhör alla gruppen solitärbin som ingår i insektsordningen steklar. Det är små, vilda bin som finns i hela Sverige. En del solitärbin är bara fyra till fem millimeter stora, andra liknar honungsbin eller små humlor till både kroppsform och storlek.

Solitärbin finns i alla landskapstyper där det finns blommor, till exempel i odlingslandskapet, i skogsmiljöer, i våtmarker och i fjällen. Solitärbin är viktiga pollinerare både i naturen och i frukt- och bärodlingar.

Hungersteklar Evanioidea är en ganska heterogen överfamilj och kännetecknas av att bakkroppen är infästad ovanligt högt på mellankroppen. Bland hungersteklarna finner vi allt från kackerlacksparasiter, via parasiter på vedlevande halssteklar till de spännande bisteklarna Gasteruption som parasiterar på solitära bin.

Nycklarna har konstruerats av Björn Cederberg, Alexander Berg och Niklas Johansson. Bilderna är tagna av Alexander Berg och Krister Hall.