SLU-nyhet

Sveriges alla marina musslor har fått svenska namn

Publicerad: 01 oktober 2021
Två gulbeiga snäckskal mot svart bakgrund

Flertalet av Sveriges cirka 140 arter musslor har fram tills nu saknat svenska namn. Nu har alla fått rekommenderade svenska namn och de finns publicerade i Artfaktas nya tjänst Namn och släktskap.

För att förbättra kunskapsläget om de svenska marina musslorna har alla arter fått egna svenska namn. Många av dem har haft så kallade trivialnamn, namn som används i folkmun. I möjligaste mån har de nu rekommenderade svenska namnen koppling till sådana vanliga benämningar på musslor. För vissa arter finns det flera olika trivialnamn, till exempel med lokal eller dialektal koppling. De rekommenderade namnen kan därför skapa bättre ordning och underlätta kommunikationen om arterna.

Namnen är framtagna i ett samarbete mellan Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet, expertkommittén för marina evertebrater och SLU Artdatabanken.

Sveriges sötvattenlevande musslor har sedan tidigare rekommenderade svenska namn. I och med arbetet med att namnge de marina musslorna kan nu alla musslor i Sverige kommuniceras på svenska.


Kontaktinformation