SLU-nyhet

Nya rön och nyckel till knölmossor

Publicerad: 29 augusti 2018

Nu finns en digital nyckel till fem arter knölmossor (släktet Oncophorus). Tidigare har tre arter identifierats i Sverige. Nu visar en ny analys att det rör sig om fem morfologiskt urskiljbara arter.

Knölmossor är en grupp av bladmossor som växer i fuktiga eller blöta miljöer, i myrar, på stränder, eller i sumpskog. Där hittar man dem på marken, klippor, stenar, eller på murket trä. Alla nordiska arter är nordliga, och fjällknölmossa Oncophorus demetrii finns bara i fjällkedjan.

Knölmossor har avlånga, båglikt böjda kapslar med en tydlig struma, d.v.s. en knöl på undersidan av kapselns bas.

Det är Lars Hedenäs som har kommit fram till de nya artavgränsningarna, tagit fram nyckeln och skrivit texterna som finns tillgängliga i Artfakta. Foton är tagna av Lars Hedenäs och Tomas Hallingbäck.


Kontaktinformation