SLU-nyhet

Ny rapport om främmande arter i svenska sötvatten

Publicerad: 26 juni 2020

I svenska sötvatten finns omkring 50 främmande arter som reproducerar sig. För ytterligare ett 30-tal arter råder osäkerhet om de reproducerar sig i landet, eller om detta sker endast sporadiskt. I takt med ett varmare klimat kan vi räkna med att främmande arter får lättare att etablera sig här. Flera av arterna ställer redan idag till problem, medan andra är mera beskedliga. Nu kommer en rapport från SLU Artdatabanken som beskriver vilka de främmande arterna är samt vilka som är problematiska i grannländer och som skulle kunna nå Sverige, så kallade dörrknackararter.


Kontaktinformation

Ulf Bjelke, limniska evertebrater
SLU Artdatabanken
, 018-672614