SLU-nyhet

Årets Flora- och faunavårdskonferens är inställd

Publicerad: 18 mars 2020

SLU Artdatabanken har beslutat att ställa in Flora- och faunavårdskonferensen Biologisk mångfald på agendan – dags att agera 22-23 april 2020.

SLU Artdatabanken har beslutat att ställa in Flora- och faunavårdskonferensen Biologisk mångfald på agendan – dags att agera 22-23 april 2020. Anledningen är Folkhälsomyndighetens bedömning om en mycket hög risk för samhällsspridning av coronaviruset och regeringens restriktioner kring större sammankomster.

Nästa Flora- och faunavårdskonferens kommer att hållas 17-18 mars 2021.

Att konferensen ställs in innebär att utdelningen av årets naturvårdspris istället sker den 25 maj i anslutning till Biologiska mångfaldens dag. Läs mer och rösta på de nominerade här.

Lanseringen av Rödlista 2020 kommer inte påverkas av att konferensen ställs in. Lanseringen sker som planerat 22 april. För den som är intresserad och vill veta mer om rödlistning finns information här. Boken Rödlistade arter i Sverige 2020 och rapporten Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020 kommer att kunna förbeställas från och med 23 mars.


Kontaktinformation