Nominerade till SLU Artdatabankens naturvårdspris 2022

Senast ändrad: 13 maj 2022

Årets nominerade till SLU Artdatabankens naturvårdspris är Ebba Werner för initiativet Blomrika vägkanter och Lena Gustafsson för sitt arbete med skogsfrågor. Två personer som på ett mycket konkret sätt bidragit till att skapa bättre förutsättningar för Sveriges arter.

SLU Artdatabanken har 2022 valt att nominera Ebba Werner för initiativet Blomrika vägkanter och Lena Gustafsson för sitt arbete med skogsfrågor till naturvårdspriset. De har båda gjort enastående insatser och är värdiga mottagare av priset. Vem som ska få priset bestämmer ni som röstar.  

Röstningen är avslutad. Vem som mottar priset tillkännages i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj.

Klicka på bilderna för att läsa mer om de nominerade.

Fakta:

Naturvårdspriset delas ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden.

SLU Artdatabanken vill genom priset främja det fortsatta arbetet med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper, uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom detta område samt motivera till och främja fortsatt arbete för bevarande av biologisk mångfald.