SLU-nyhet

ArtDatabanken utlyser forskningsmedel

Publicerad: 15 april 2019

ArtDatabanken utlyser medel till taxonomisk forskning och inventeringsprojekt inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer via Svenska artprojektet. Sista ansökningsdag är 3 juni 2019.

Svenska artprojektet drivs av ArtDatabanken, SLU, på uppdrag av regeringen. Uppdraget innebär bland annat att stödja och dela ut medel till taxonomisk forskning och inventering för att upptäcka och kartlägga fler av Sveriges dåligt kända arter. 

Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet har stöttat sedan starten 2002 har hittills lett till att ca 3 000 nya arter för landet har upptäckts, varav ca 1 000 arter är helt nya för vetenskapen.

Aktuell utlysning av forskningsmedel

Läs mer om Svenska artprojektets forskningsmedel